Idéplan

Idéplan

Hagen


En idéplan vil vise planløsning for hele hagen: rominndeling, type vegetasjon, gangsoner, sitteplasser og adkomstparti. Les mer her.

Inngangsparti


En idéplan vil vise planløsning for inngangspartiet i hagen, fra porten og garasjen til døren.

Bolig

Uteplass


En idéplan vil vise planløsning for en trivelig uteplass eller en sitteplass i hagen.

Planteplan

Planteplan


En plan vil vise et detaljert planteforslag til et begrenset område i hagen. Det kan for eksempel være et staudebed, eller et område med busker. Les mer her

Befaring

Befaring med skissering på stedet


På befaring går vi sammen gjennom hagen din. Det skisseres ned forslag til løsninger der og da, og det utarbeides ingen plan i etterkant av befaring.

Hva er en hageplan/ idéplan?


En hageplan vil vise en idé og forslag til løsning for hvordan du kan få det i hagen din. Planen vil være basert på dine tanker og ønsker. Idéplanen viser forslag til materialvalg, f.eks. grus, gress eller tredekke. Dersom det er terrengendringer, vil det vises endring av koter, punkthøyder og fallpiler. Det vil være forslag til beplantning (ikke detaljert inntegnet med plassering av hver enkelt plante). Tegningen vil vise hvordan beplantning og materialer kan skape rom i hagen. 

Hva er en planteplan?


En planteplan viser forslag til planter og hvor hver enkelt plante er plassert i et bed. 

Hva gjør vi på befaring?


På befaring går vi sammen gjennom hagen din. Befaringen danner grunnlaget for planen som så tegnes ut.


Dersom det er bestilt befaring uten planteplan, skisseres det forslag til løsninger på stedet (der og da).

Copyright © Med enerett | Netthagen.no| 2021