Arbeidsprosess

Når det ikke foretas befaring, kommer vi frem til en god løsning på denne måten:Du tar kontakt pr tlf (932 28 716) eller kontaktskjema.


Vi holder kontakt pr telefon og e-post under prosessen.


Send bilder av hagen din.


Du blir tilsendt spørsmål om hva du ønsker å gjøre med hagen, og hva du ønsker at idéplanen skal inneholde. Det blir spurt om sol- og vindforhold, innsyn fra nabo osv.


Du får tilsendt kart der du kan tegne inn stue/terrassedør, hoveddør, eventuell eksisterende beplantning og andre ting som er viktig for deg. 


Netthagen sender deg en oppdragsbekreftelse som du underskriver og sender tilbake.


Idéplanen vil være i henhold til lover og forskrifter, men Netthagen vil ikke stå som ansvarlig søker i en eventuell byggesøknad. 

Arbeidsprosess

Copyright © Med enerett | Netthagen.no| 2021